Loading...
Nasze

Aktualnośći

aktualności
XI 14
Od 1 stycznia 2017 r. wyższe minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wyniesie 2000 zł. Będzie ono dotyczyło wszystkich pracowników, bowiem od 1 stycznia 2017 r. zostanie zlikwidowana możliwość wynagradzania pracowników w okresie pierwszego roku pracy pensją w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Z początkiem 2017 r. dla zleceniobiorców zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2000 zł. Taka kwota wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. Źródło indor.pl

XI 12
Zmiany w prawie pracy 2017

Resort rozwoju opublikował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, który ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej (jest to pakiet zmian, tzw. 100 zmian dla firm). Zmiany objęły również Kodeks pracy, których głównym celem jest złagodzenie przepisów prawa pracy dla małych przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników. Przewiduje się, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Źródło indor.pl

XI 10
BHP po polsku – czyli świadomość polskich pracowników na temat bhp.

Prawie 3/4 pracowników ocenia, że ich praca wiąże się z potencjalnym ryzykiem dla zdrowia bądź życia. 49% przyznaje, że ich praca wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej. Niemal wszyscy (96 %) deklarują, że znają procedury bezpieczeństwa na swoim stanowisku. Jednak tylko nieco ponad połowa mówi, że w ich zakładach pracy regularnie organizowane są szkolenia BHP. Poznaj wyniki raportu Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016. Źródło portal bhp.pl

Aura BHP

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji